...

لطفا تاریخ را انتخاب نمایید

Alternative Text

برنده کیست؟

بزرگمهر حسین‌پور

چیز امروز


برادر فروغ ، گل گفتی آی گل گفتی …

شهرام شهیدی

خبر تقریبا تکراری این بود : یک محیط بان در دشت ارژن فارس به ضرب گلوله شکارچیان مجروح شد قبلا فکر می کردم به زودی کتاب های جغرافی باید عوض شود و از محل زندگی برخی گونه های جانوری حیات وحش با فعل ماضی «بود » باید یاد کرد . مثلا برای فرزندان مان باید بگوییم روزگاری این جا که الان تو و بچه های همسایه آن جا فوتبال بازی می کنید محل زندگی فلامینگوها بود . یا باید بگوییم فرزندم این گود که در آن می لولی و ورجه وورجه می کنی زمانی محل کوچ...

Alternative Text

برنده کیست؟

بزرگمهر حسین‌پور

چیز خبردار


۱۱ مهر ۱۳۹۵

ایرانی در کشور خودت بمیر